Vertraagde spraakontwikkeling


Wat is een vertraagde spraakontwikkeling?

Er is sprake van een vertraagde spraakontwikkeling wanneer een kind achterloopt met zijn spraak vergeleken met kinderen van dezelfde leeftijd. Signalen waaraan je dit kunt herkennen zijn: hij of zij spreekt minder en maakt geen volledige zinnen (alleen korte zinnetjes of woordjes). Daarnaast spreekt het kind veel woorden verkeerd uit en wisselt het klanken om. Ook voor anderen is het lastig om jouw kind te verstaan.

Waar wordt een vertraagde spraakontwikkeling door veroorzaakt?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een vertraagde spraakontwikkeling. Het kind kan bijvoorbeeld slechthorend zijn, een periode van slecht horen hebben gehad (bijvoorbeeld door veelvuldige verkoudheden), of een algehele achterstand hebben. Soms is er echter ook geen duidelijke oorzaak voor de vertraagde spraakontwikkeling te vinden.

Wat zijn de gevolgen van een vertraagde spraakontwikkeling?

Een vertraagde spraakontwikkeling heeft grote gevolgen voor een kind. Doordat het kind door anderen niet begrepen wordt, kan het gefrustreerd raken en driftbuien krijgen. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk: hij of zij gaat zich terugtrekken.

Soms kan het kind door de vertraagde spraakontwikkeling ook een vertraagde taalontwikkeling oplopen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om te leren lezen en kunnen moeilijker meekomen op school.

Wat kan de logopedist voor jouw kind betekenen?

Als eerste gaan we de taal en de spraak van het kind onderzoeken. We brengen het niveau van het kind in beeld en stellen aan de hand van de onderzoeksgegevens een behandelplan op. In dit plan staan de concrete doelen welke met de ouders besproken worden.

Tijdens de sessies focussen we ons onder andere op de woordenschat, zinsbouw en de uitspraak van het kind. Als kinderen niet of amper spreken, kijken we naar de volgende aspecten: taal gebruiken om je doel te bereiken, anderen nadoen, oogcontact maken en spreekbeurten afwisselen.

Gedurende de behandeling houden we nauw contact met de ouders en/of verzorgers. We leggen uit wat je kunt doen om de spraak van je kind te verbeteren en de ontwikkeling te stimuleren

Maak een afspraak in een van onze praktijken

Heeft jouw kind moeite met spreken? Je kunt een eerste afspraak maken op de locatie van jouw keuze of bellen naar het algemene nummer: 073-6415673.