Slechthorendheid


Wat is slechthorendheid?

Kinderen met een minder goed gehoor noemen we slechthorend.

Wat zijn de gevolgen van slechthorendheid?

Kinderen met aangeboren slechthorendheid kunnen een achterstand oplopen op het gebied van taal en spraak. Een kind leert namelijk door het luisteren naar klanken en geluiden en gaat deze spelenderwijs imiteren.

Bij kinderen die slechthorend zijn loopt dit proces anders. Zij leren de betekenis van woorden niet als vanzelfsprekend zoals bij leeftijdsgenootjes. Ze hebben moeite om anderen te begrijpen en de eigen spraak is vaak niet goed verstaanbaar. Dit zorgt voor problemen in de communicatie.

Een snelle diagnose is van groot belang voor kinderen met een minder gehoor. Wanneer snel een hoortoestel kan worden aangemeten, kan een achterstand op spraak en taal worden voorkomen. Bij kinderen met meer ernstige gehoorproblemen kan gekozen worden voor een cochleair implantaat (CI). Dit is een apparaat dat in je hoofd wordt geïmporteerd en geluid omzet in elektrische signalen. Deze worden vervolgens rechtstreeks doorgeven aan de gehoorzenuw.

Wat kan een logopedist voor jouw kind betekenen?

Bij slechthorende kinderen die een taal- of spraakachterstand hebben opgelopen kan een logopedist helpen. We starten altijd met een onderzoek. Daarbij kijken we zowel naar het begrip van taal, als naar de spreekvaardigheid. De behandeling richt zich vervolgens op het verminderen van de taalachterstand, het verbeteren van de uitspraak en voor zover nodig het aanleren van technieken zoals spraakafzien (liplezen).

Maak een afspraak in een van onze praktijken

Is jouw kind slechthorend? Wil je graag meer informatie hebben? Je kunt vrijblijvend een eerste afspraak maken op de locatie van jouw keuze of bellen naar het algemene nummer: 073-6415673.