Stembandverlamming


Wat is een stembandverlamming?

Bij een stembandverlamming kun je een van de twee of beide stembanden niet meer bewegen. Ook kan de spanning van de stembanden verstoord zijn. Een beschadigde zenuw, virusinfectie of beroerte kan de oorzaak zijn van deze aandoening.

Wat zijn de gevolgen van een stembandverlamming?

Een stembandverlamming zorgt voor problemen met de stemgeving. Ook ademen, slikken en hoesten kan lastig zijn. Mensen met een stembandverlamming hebben vaak een hese, zwakke stem. Zij kunnen spreken als vermoeiend ervaren en hebben moeite hard(er) te praten of kracht te zetten tijdens het spreken.

Wat kan een logopedist voor jou betekenen?

De diagnose stembandverlamming wordt gesteld door de KNO-arts. Hij of zijn verwijst je vervolgens door naar een logopedist. Wij onderzoeken de stemkwaliteit en het stemgebruik en bepalen op basis van de gegevens van de KNO-arts welke verbeteringen mogelijk zijn.

Met oefeningen proberen we de stembanden weer te laten samenwerken. Bijvoorbeeld door de gezonde stemband te laten compenseren voor de stemband die niet meer (goed) functioneert. Soms is eerst een chirurgische ingreep nodig. Logopedie maakt dan onderdeel uit van het revalidatietraject.

Maak een afspraak in een van onze praktijken

Heb jij of heeft iemand in jouw omgeving te maken met een stembandverlamming? Je kunt vrijblijvend een eerste afspraak maken op de locatie van jouw keuze of bellen naar het algemene nummer: 073-6415673.