Verbale ontwikkelingsdyspraxie


Wat is verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Verbale ontwikkelingsdyspraxie is een stoornis waarbij kinderen moeilijkheden hebben met het maken van bewuste articulatiebewegingen. Mondbewegingen programmeren, afstemmen en controleren om op de juiste manier te kunnen spreken, lukt dan niet. Verbale ontwikkelingsdyspraxie wordt ook wel verbale dyspraxie genoemd.

Een kind met verbale dyspraxie spreekt klanken uit die niet herkenbaar zijn of zet de klank op de verkeerde plaats in het woord. Soms kan het kind de klank in een bepaald woord wel uitspreken, maar in een ander woord niet. Het komt echter ook voor dat het kind op bepaalde momenten een klank niet kan uitspreken, maar een andere keer wel.

Wat zijn de gevolgen van verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Verbale ontwikkelingsdyspraxie kan grote gevolgen hebben. Kinderen die dit probleem hebben, stuiten op problemen of obstakels als ze proberen te communiceren met anderen. Doordat spreken niet goed lukt, kunnen anderen het kind niet goed begrijpen. Daarnaast heeft deze aandoening ook gevolgen voor andere essenti├źle zaken, bijvoorbeeld eten, drinken, blazen of zuigen. Het is belangrijk dat verbale ontwikkelingsdyspraxie zo vroeg mogelijk wordt aangepakt, want deze aandoening geneest niet uit zichzelf.

Wat kan de logopedist voor jou betekenen?

Als eerste voeren we een onderzoek uit, waarbij we kijken naar de spraak en de mondmotoriek. Ook bekijken we hoe je kind eet en drinkt.

We starten de behandeling met het oefenen van spraakbewegingen. We leren het kind om nauwkeurige bewegingen te maken met de tong, lippen, kaken en het gehemelte. Ook gaan we aan de slag met spraakklanken en het koppelen van klanken aan symbolen en gebaren. Omdat het belangrijk is dat het kind consistent oefent, begeleiden we ook de omgeving van het kind. 

Maak een afspraak in een van onze praktijken

Heeft jouw kind moeite met spreken? Je kunt een eerste afspraak maken op de locatie van jouw keuze of bellen naar het algemene nummer: 073-6415673.