Auditieve vaardigheden


Wat zijn auditieve vaardigheden?

Een kind dat moeite heeft met auditieve vaardigheden vindt het lastig te rijmen, woorden te hakken en te plakken en/of verschillen tussen klanken en woorden aan te brengen. Kinderen die moeite hebben met auditieve vaardigheden gebruiken vaak verkeerde klanken in woorden, laten klanken weg of spreken klanken uit op de verkeerde plaats in het woord.

Wat zijn de gevolgen van problemen met auditieve vaardigheden?

Auditieve vaardigheden zijn belangrijk om lezen en spellen goed onder de knie te krijgen. Voor een goede start van groep 3, moeten deze vaardigheden aan het einde van groep 2 op voldoende niveau zijn.

Wat kan een logopedist voor jou betekenen?

Bij kinderen waarbij de auditieve vaardigheden achterblijven, onderzoekt een logopedist wat een kind specifiek lastig vindt. Vervolgens gaan we aan de slag met het trainen van deze vaardigheden. Bij kinderen die nog in de kleuterklas zitten pakken we dit spelenderwijs aan, bijvoorbeeld door kleuren aan klanken te koppelen. Bij kinderen vanaf groep 3 werken we aan de klanktekenkoppeling (welke klank hoort bij welke letter). Daarnaast oefenen we met rijmen en het hakken en plakken van woorden om de auditieve vaardigheden op het juiste niveau te krijgen.

Maak een afspraak in een van onze praktijken

Heeft jouw kind moeite met auditieve vaardigheden? Of wil je graag meer informatie hebben? Je kunt vrijblijvend een eerste afspraak maken op de locatie van jouw keuze of bellen naar het algemene nummer: 073-6415673.