Astma en COPD


Over astma en COPD

Astma en COPD zijn chronische aandoeningen aan de luchtwegen. Astmatische patiënten ervaren wisselend klachten die getriggerd kunnen worden door prikkels, terwijl mensen met COPD doorlopend klachten ervaren.

Wat zijn de gevolgen van astma en COPD?

Bij beide ziekten is het belangrijk goed te leren omgaan met de aanwezige longinhoud. Doordat astma- en COPD-patiënten sneller geneigd zijn door de mond te ademen, kunnen verslikproblemen optreden. Daarnaast kan een verkeerde ademhaling zorgen voor problemen zoals hyperventilatie en verstaanbaarheid.

Wat kan een logopedist voor jou betekenen?

Een logopedist onderzoekt de ademhaling, het stemgebruik en de slikfunctie van de patiënt. Op basis hiervan wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling richten we ons op het aanleren van de juiste ademhaling, een goed stemgebruik en een veilige sliktechniek. Patiënten met een chronische hoest of reflux leren we hoe ze deze klachten kunnen verminderen.

Onze logopedisten werken altijd samen in een multidisciplinaire setting (fysiotherapie, ergotherapie, huisarts, longarts en thuiszorg). Deze multidisciplinaire teams zijn in onze gezondheidscentra aanwezig. Ten allen tijden staat de patiënt centraal en komen we zo tot het beste resultaat.

Maak een afspraak in een van onze praktijken

Wil je weten wat een logopedist voor astma- en COPD-patiënten kan betekenen? Je kunt vrijblijvend een eerste afspraak maken op de locatie van jouw keuze of bellen naar het algemene nummer: 073-6415673.